ASMAUL-HUSNA (fadhilat serta manfaatnya)

11 Nov

Firman-firman Allah SWT (yang artinya) :

@@@ “ALLAH mempunyai Asmaa-Ul-Husna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH S.W.T.), maka mohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ul-husna itu.” – (Surah Al-A’raf:180).

@@@ Katakanlah: “Serulah ALLAH atau serulah AR-RAHMAN. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al asmaul husna (nama-nama yang terbaik)”
“Dialah ALLAH, tiada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai al-asmaul-husna (nama-nama yang baik)”- (Surah Thaha:8).

@@@ Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda:
“Sesungguhnya Allah s.w.t mempunyai 99 nama, yaitu seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia kedalam syurga” – Riwayat Bukhari.

ASMAUL HUSNA

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIM
BISMILLAHI BADAKNA # WAL HAMDU LIROBBINA
WASHSOLATU WASSALAMU # LINNABII HABIIBINA

#############################

1. YA ALLAH YA ROBBANA @ ANTA MAQSHUUDUNAA
RIDLOKA MATHLUBUNA @ DUN YANAA WA UKHRANAA

@@ 2. YA ROHMAANU (Yang Maha Pemurah/Pengasih) @@ 3. YA ROHIIM (Yang Maha Penyayang) @@ 4. YA MALIKU (Yang Merajai) @@ 5. YA QUDDUS (Yang Maha Suci)

@@ 6. YA SALAAMU (Yang Maha Sejahtera) @@ 7. YA MUKMIN (Yang membenarkan rasul-rasul-Nya dan menepati janji-Nya, Maha Pemelihara Keamanan) @@ 8. YA MUHAIMINU (Yang Maha Penjaga) @@ 9. YA AZIIZ (Yang Maha Perkasa)

@@ 10. YA JABBAR (Yang Maha Kuasa) @@ 11. YA MUTAKABBIR (Yang Maha Megah)
@@ 12. YA KHOOLIQU (Yang Maha Pencipta) @@ 13. YA BAARI’ (Yang Membebaskan Segala Sesuatu, Maha Mengadakan)

@@ 14. YA MUSHOWWIRU (Yang Memberi Rupa dan Bentuk kepada segala sesuatu) @@ 15. YA GHOFFAR (Yang Maha Kuasa Menutupi kesalahan Hamba-Hamba-Nya, Maha Pengampun) @@ 16. YA QOHHARU (Yang Dapat Menaklukkan Segala Sesuatu) @@ 17. YA WAHHAB (Yang Maha Kuasa Memberi segala sesuatu kepada Makhluk-Nya)

@@ 18. YA ROZZAAQU (Yang Maha Memberi Rezeki) @@ 19. YA FATTAH (Yang Maha Kuasa Membuka Perbendaharaan Rahmat-Nya kepada semua Makhluk/Maha Pemberi Keputusan) @@ 20. YA ALIIMU (Yang Maha Mengetahui) @@ 21. YA QOOBIDI (Yang Maha Kuasa Menyempitkan)

@@ 21. YA BAASITHU (Yang Maha Kuasa Melapangkan) @@ 22. YA KHOFIDL (Yang Maha Kuasa Merendahkan Martabat sesiapa yang dikehendaki-Nya) @@ 23. YA ROOFI’U (Yang Maha Kuasa Mengangkat Martabat Sesiapa Yang Dikehendaki-Nya) @@ 24. YA MU’IZZ (Yang meninggikan derajat sesiapa yang dikehendaki-Nya, Maha Memuliakan)

@@ 25. YA MUDZILLU (Yang Menghinakan Kedudukan Sesiapa yang Dikehendaki-Nya) @@ 26. YA SAMII’ (Yang Maha Mendengar) @@ 27. YA BASHIIRU (Yang Maha Melihat) @@ 28. YA HAKAM (Yang menetapkan Keputusan-Nya atas segala sesuatu, Maha Mengadili)

@@ 29. YA ADLU (Yang Maha Adil) @@ 30. YA LATHIIF (Yang Maha Lemah Lembut
@@ 31. YA KHOBIIRU (Yang Maha Mengetahui Hakikat segala sesuatu, Maha Berwaspada) @@ 32. YA HALIIM (Yang Tetap Dapat Menahan Amarah, Maha Penyantun)

@@ 33. YA ADHIIMU (Yang Maha Besar) @@ 34. YA GHOFUUR (Yang Maha Pengampun)
@@ 35. YA SYAKUURU (Yang Maha Mensyukuri Hamba-Hamba-Nya yang Taat dengan Memberikan Pahala atas Setiap Perbuatan yang Baik) @@ 36. YA ‘AALIYY (Yang Maha Tinggi Martabat-Nya)

@@ 37. YA KABIIRU (Maha Berwaspada) @@ 38. YA KHAFIIDZ (Yang Memelihara dan Menjaga semua Makhluk-Nya) @@ 39. YA MUQIITU (Yang Menjadikan Segala Apa yang dibutuhkan oleh Makhluk, Maha Perkasa) @@ 40. YA HASIIBU (Yang Memberi Kecukupan dengan Kadar Perhitungan yang Tepat, Maha Dihormati)

@@ 41. YA JALIILU (Yang Maha Mulia) @@ 42. YA KARIIM (Yang Melimpahkan Karunia Kepada Makhluk-Makhluk-Nya Tanpa Diminta Sebelum-Nya, Maha Pemurah) @@ 43. YA ROQIIBU (Yang Selalu Mengawasi dan Memperhatikan Segala Sesuatu) @@ 44. YA MUJIIB (Yang Dapat Mengabulkan Do’a Hamba-Hamba-Nya)

@@ 45. YA WAASI’U (Yang Maha Luas Kekayaan-Nya dan Pemberian-Nya Kepada Hamba-Hamba-Nya) @@ 46. YA HAKIIM (Yang Maha Bijaksana)@@ 47. YA WADUUDU (Yang Mencintai dan Mengasihi) @@ 48. YA MAJIID (Yang Maha Mulia dan Maha Besar Kemurahan-Nya kepada Hamba-Hamba-Nya)

@@ 49. YA BAA’ITSU (Yang Maha Kuasa Membangkitkan Sesiapa yang Sudah Wafat)
@@ 50. YA SYAHIID (Yang menyaksikan Segala Sesuatu; yang hak; yang maha benar)
@@ 51. YA HAQQU (Yang Menunjukkan Kebenaran) @@ 52. YA WAKIIL (Yang Dapat Mengurusi dan Menyelesaikan Segala Urusan Hamba-Hamba-Nya, Maha Mentadbir)

@@ 53. YA QOWIYYU (Yang Maha Kuat Lagi Perkasa) @@ 54. YA MATIIN (Yang Maha Kokoh dan Maha Sempurna Kekuatan-Nya) @@ 55. YA WALIYYU (Yang Maha Melindungi dan Menolong serta Membela Hamba-Hamba-Nya) @@ 56. YA HAMIID (Yang Patut dipuja dan dipuji dengan Ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu, Maha Terpuji)

@@ 57. YA MUHSHII (Yang Maha Penghitung dan Pemelihara Segala Sesuatu) @@ 58. YA MUBDI’ (Yang Menjadikan Segala Sesuatu Dari Tiada Menjadi Ada)
@@ 59. YA MU’IIDU (Yang Mengembalikan Lagi Segala Sesuatu yang Telah Lenyap)
@@ 60. YA MUHYII (Yang Maha Kuasa Menghidupkan Apapun yang Sudah Mati)

@@ 61. YA MUMIITU (Yang Maha Kuasa Mematikan Apapun yang Hidup) @@ 62. YA HAYYU (Yang berdiri sendiri dan Tetap Mengurusi Makhluk-Makhluk-Nya, Maha Hidup Kekal Abadi) @@ 63. YA QOYYUMU (Yang Maha Kaya dengan Penemuan dan Dapat Melaksanakan Segala Sesuatu yang Dikehendaki, Maha Berdikari) @@ 64. YA WAAJID (Yang Mempunyai Kemuliaan dan Maha Tinggi dari Segala Kekurangan, Yang Maha Esa; Yang menjadi tujuan segala Makhluk dan tempat meminta sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka, Maha Mencarikan)

@@ 65. YA MAAJIDU (Yang Maha Mulia) @@ 66. YA WAAHID (Yang Maha Tunggal)
@@ 67. YA AHADU (Yang Maha Esa) @@ 68. YA SHOMAD (Yang Menjadi Tujuan Segala Makhluk dan Tempat Meminta Sesuatu yang Menjadi Kebutuhan Mereka)

@@ 69. YA QODIR (Yang Sangat Berkuasa, kekuasaan-Nya menguasai segala yang kuasa) @@ 70. YA MUQTADIR (Yang Sanggup Melaksanakan Semua Hal yang Dikehendaki) @@ 71. YA MUQODDIR (Yang Maha Kuasa Mendahulukan) @@ 72. YA MU-AKHHIR (Yang Maha Kuasa Mengakhirkan, Maha Penangguh)

@@ 73. YA AWWALU (Yang pertama Ada-Nya Sebelum Segala Sesuatu Ada)
@@ 74. YA AKHHIR (Yang Tetap Ada Setelah Segala Sesuatu Musnah Berakhir)
@@ 75. YA DZOOHIRU (Yang Maha Nyata) @@ 76. YA BAATIN (Yang Maha Tersembunyi)

@@ 77. YA WAALI (Yang Mengendalikan dan Menguasai Segala Macam Urusan Makhluk, Maha Melindungi) @@ 78. YA MUTA’AALI (Yang Pencapaian-Nya Berada di Puncak Ketinggian yang Amat Tinggi) @@ 79. YA BARRU (Yang Maha Baik dan Membuat Segala Macam Kebajikan) @@ 80. YA TAWWABU (Yang Menerima Tobat dan Memberi Maaf kepada Makhluk yang Berdosa)

@@ 81. YA MUNTAQIMU (Yang Maha Kuasa Menindak Hamba-Nya yang Bersalah dengan menyiksa) @@ 82. YA AFUWW (Yang Maha Memberi Maaf) @@ 83. YA RO-UUFU (Yang Maha Belas Kasih dan Penyayang)

@@ 84. YA MAALIK MAALIKAL MULKI (Yang Memiliki Segala Kekuasaan di Alam Ini, dan dengan kekuasaan-Nya melaksanakan segala hal yang dikehendaki)
@@ 85. YAA DZAL JALAALI WAL IKROOM (Yang memiliki sifat Kebesaran, Keagungan, Kemuliaan serta Kemurahan)

@@ 86. YA MUQSITHU (Yang Maha Seksama) @@ 87. YA JAAMI (Yang Dapat Mengatur dan Mengumpulkan Segala Sesuatu) @@ 88. YA GHONIYYU (Yang tidak membutuhkan sesuatu apapun, Maha Kaya) @@ 89. YA MUGHNII (Yang dapat Memberikan Segala Kebutuhan Makhluk dan Yang Maha Kuasa Memberikan Kekayaan kepada Hamba-Nya)

@@ 90. YA MAA NI’U (Yang Dapat Mencegah dan Mempertahankan sesuatu)
@@ 91. YA DLOOR (Yang Dapat Mendatangkan Bahaya dan Memberikan Kemelaratan)
@@ 92. YA NAFI’U (Yang Dapat Memberikan Manfaat) @@ 93. YA NUUR (Yang Memberi Cahaya Kepada Segala Sesuatu)

@@ 94. YA HAADI (Yang Memberi Petunjuk) @@ 95. YA BADI’ (Yang Menciptakan Alam Semesta Dalam Bentuk yang Indah yang Belum Pernah dibuat oleh Siapapun)
@@ 96. YA BAAQI (Yang Maha Kekal Wujud-Nya) @@ 97. YA WAARIST (Yang Tetap Ada Setelah Segala Makhluk Tiada)

@@ 98. YA ROSYIIDU (Yang Maha Pandai dan Bijaksana) @@ 99. YA SHOBUUR (Yang Maha Sabar)

# YA AZZA JALLA DZIKRUHU

#############################

DOA :

BI ASMAA-IKAL HUSNAA # IGHFIR LANAA DZUNUBANAA
WALIWAALIDIINA # WA DZURRIYYATINAA

KAFFIR AN SAYYI-ATINA # WASTUR ALAA UYUUBINAA
WAJBUR ALAA NUQSHONINA # WARFA’DAROJAATINAA

WAZIDNA ILMAN NAFIA’A # WARIZQON WAASI’A
HALALAN THOYYIBA # WA’AMALAN SHOLIHAA

WANAWWIR QULUUBANA # WAYASSIR UMUURONA
WA SHOHHIH AJSADANA # DA-IMA HAYATINAA

ILAL KHOIRI QORRIBNAA # ANISY SYARRI BAA’IDNAA
WAL QURBAA ROJAA-UNAA # AKHIRO NILNAL MUNAA

BALLIG MAQOOSHIDANA # WAQDLI HAWAA-IJANAA
WALHAMDU LI ILAA HINA # AL LADZI HADAANAA

SOLLI WASALLIM ALAA # THOHA KHOLILIR ROHMAN
WA AALIHII WA SHOHBIHII # ILAA AKHIRIZZAMAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s